"de blinde begeleider"

Hilda Snippe

( Lid van team: Eye-opener ; We gaan er blind voor! )

Normal 896c90c8e83a278079c3a5ce8b5b0c6dbdc066e6
van totaal € 100 (89%)

Ik ga er dagelijks blind voor en nu als begeleider!!
Mijn naam is Hilda Snippe en ik ben erfelijk belast met Aniridie en nystagmus en cataract
Aniridie is een oogafwijking waarbij de iris gedeeltelijk of geheel ontbreekt.
Het aniridie-syndroom is een ziektebeeld van de iris, ook wel het regenboogvlies genoemd.
Dit is het gekleurde vlies in het oog. De iris zorgt er onder andere voor dat de pupil bij vergroting of verkleining meer of minder licht door laat in het oog.
Aniridie bestaat uit verschillende vormen, zoals totale-aniridie, hierbij heeft men helemaal geen iris/regenboogvlies. Er bestaat ook nog een zogenaamde halve maan-iris, dit is een halve iris of een iris met gaatjes of sleuven.
De visus beperking met betrekking tot aniridie wordt vaak veroorzaakt door ernstige bijverschijnselen, zoals glaucoom (oogdruk verhoging), cataract (troebeling van de ooglens) en nystagmus (onwillekeurige bewegingen van de oogbol).
Bovendien zijn aniridie-patiënten ernstig lichtgevoelig.

Momenteel zie ik met 1 oog zo’n 1%, wat erg wazig is door de cataract.
Na een aantal oogoperaties ben ik daarmee gestopt omdat het niet opleverde wat ik hoopte.
Ik vul mijn dagen met veel vrijwilligerswerk samen met mijn blindengeleidehond Kjeld.
Ik verzorg voorlichtingen op scholen en verenigingen over blindengeleidehonden en visuele beperkingen en hoe je daar mee omgaat. Dit doen we met name in Friesland.
Daarnaast ben ik voorzitter van de Werkgroep Toegankelijkheid in Leeuwarden. Deze werkgroep bestaat uit mensen met verschillende beperkingen. Wij adviseren gevraagd en ongevraagd de gemeente en ondernemers over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld het openbaar vervoer, recreatiegebieden, gebouwen en de openbare ruimte, maar ook een toegankelijke website hoort daarbij. Zo checken we ook verschillende locaties op uitgebreide toegankelijkheid.
Omdat Leeuwarden-Friesland in 2018 Culturele Hoofdstad is, bestaan onze activiteiten het laatste jaar in samenwerking met LF2018 en werken we specifiek aan een grotere bewustwording!! Helemaal nu! Het VN-verdrag handicap verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft (inclusieve samenleving) pakken wij dit als vliegwiel voor de toekomst.
Mijn persoonlijke ervaring is dan ook dat men er beter bewust van is als men zelf een beperking ervaart! Dus Natasja en Anke – wij gaan ervoor!!
Nu denkt u natuurlijk, een blinde die hen moet begeleiden. Ik verzeker u, met behulp van Kjeld, dat komt zeker goed!!

Bekijk alle
19-06-2017 | 14:43
13-06-2017 | 13:11
18-05-2017 | 21:08 Omdat ik het een goed doel vind, eenleuke actie en omdat oude vriendschap niet roest!
17-05-2017 | 00:11